MALATYA ANADOLU KİTAP ve KÜLTÜR FUARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Malatya Valiliği ve Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordineli olarak her yıl 7’den 70'e kitapseverleri kitapla buluşturmanın zeminini “Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı” ile oluşturuyor.

Kitap, hayattır.

Kitap toplumun ruhudur.

Kitap, özgürlüğe uçuş biletidir, ufuklarda seyran aracıdır.

Kitap kendini bulma serüvenidir, hayatın anlamına yolculuktur.

Kitap geçmişle geleceği bağlayan köprüdür.

Kitap bilgiye açılan kapıdır.

Kitaptan uzaklaşan bir millet heba olmaktan kendini kurtaramaz. Kör cehaletin pençesine kendini terk etmiş olur. Bir millet, kitaptan uzaklaştığında bidat ve hurafelerin pençesinde karanlık ruhlu insanların zebunu oluverir.

Kitabın olmadığı yerde hoşgörü, uzlaşı kültürü, sevgi ve saygının yerine saplantılar ve ön yargılar hâkim olur. Malatya’mızın bidat ve hurafelerden uzak, aydınlık yarınlara bilinçle yürümesi için Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, her yıl daha ileri bir düzeye çıkarak yoluna devam ediyor.

Bilgi, en büyük güçtür. Tarih boyunca insanlık, bilgeye ve bilgiye özel önem atfetmiştir. Bilgiyi elinde bulundurun güç odakları, insanlığı inandıkları felsefenin gösterdiği yolda istedikleri gibi yönetebilmişlerdir. Bilgiye nüfuz edenler, egemenlik sahası oluşturmada bilgiden mahrum olanlardan daha avantajlı konumda olmuşlardır. İnsanlık, bilgi sayesinde her zaman yolunu bulmuş, bilgiyi ilişkilerine hâkim kıldığı her seferinde aydınlık ve gelişmişlik seviyesinin zirvesinde tavan yapmıştır. Toplumsal zeminde bilginin yaygın kılındığı toplumlarda yöneten ve yönetilenler olarak sağlıklı bir zeminde geleceğe umutla yürümüşlerdir. Bilgiden mahrum yaşayan toplumlarda ise bilgiyi tekelinde bulunduranların egemenliği açık ara önde olmuş toplumlar ise hep sürüklenen olmuşlardır.  

Tüm katmanlarında bilgiyi içselleştiren ve bilge insanların yönettiği, bilginin ortak paydasında kendilerini bulan toplumlar, adalet ve muhabbet atmosferinde, gelişmişlik düzeyi yüksek bir mecrada insanlık için umut olmuşlardır. Cehaletin baskın olduğu, bilginin kötü karakterli insanların tekelinde bulunup toplumun nasibinde cehaletin yer aldığı ortamlarda ise zulüm, baskı, sadist uygulamalar tavan yapmıştır.