EHL-İ BEYT SEVGİSİ VE KERBELA

Ehl-i Beyt Sevgisi ve Kerbela

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, her yıl Kerbela şehitlerinin aziz hatıralarını yâd etmek için “Ehl-i Beyt Sevgisi ve Kerbela” programı gerçekleştiriyor.

Birbirinden değerli konukların sohbetleriyle, deyiş ve mersiyeleriyle eşlik ettiği “Ehl-i Beyt Sevgisi ve Kerbela” programı, Malatyalı hemşehrilerimizin belleklerinde, kalplerinde ve yüreklerinde yer alan ehlibeyt sevgisine katkı sundu, sunmaya da devam ediyor. 

Ehlibeyt sevgisi, mezhebi, meşrebi, tarikatı ne olursa olsun Müslümanların ortak sevgisidir. Allah'ı sevmenin yolu, Allah rasulünü sevmekten geçer. Allah rasulünü sevmenin yolu ise onun ashabını, ailesini ve ehlibeytini sevmekten geçer. 

Ashabın ve ehl-i beytin yolu, Kur’an ve sünnetin çizdiği yoldur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur. Adalet ve hakkı ayakta tutma konusunda her şeylerini feda edenlerin yoludur. 

Allah rasulü İbn Neccar’ın rivayetinde bu bağlamda “Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli ise ashabımı ve ehl-i beytimi sevmektir.” buyurmuştur. Ahmed b. Hanbel’in rivayetindeyse daha özelde bizzat şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin, cennetlik gençlerin iki seyyididir!” "Hasan ve Hüseyin´i seven beni sevmiş, onlara kin besleyen de bana kin beslemiş olur!"

Miladi 680, Hicri 61. yılın 10 Muharrem gününde Kerbala'da bu öğretiler unutulmuştu. Emevi halifesi Yezid’in ordusu ile haksızlığa karşı direnen Hz. Hüseyin ve arkadaşları Kerbela’da karşı karşıya geldiler. Hz. Hüseyin sayıca azdı. Çünkü Medine’den savaşmak üzere yola çıkmamıştı. Ehli beytinden ve yakın arkadaşlarından yaklaşık 100 kişilik bir toplulukla yola koyulmuştu. Yezid’in ordusu onları Kerbela’da kuşattı. Kuşatmada Medine’ye dönmek için yaptıkları tüm teşebbüsleri boşa çıkartılan ehl-i beytin güzide şahsiyetleri; başta Allah rasulünün “Cennetlik gençlerin seyyidi” dediği torunu Hz. Hüseyin olmak üzere 70'ten fazla Müslüman şehit edildi. 

Elim olayların yaşandığı hüzün ayı olan Muharrem ayı, bu saatten sonra tarihin kırılma anlarından biri oldu. O günden bugüne Müslümanlar için canı pahasına haksızlıklara karşı direnmenin adı olan Muharrem, matem ayı oldu. 

Muharrem ayında idrak ettiğimiz Aşure günlerinin kardeşliğimize, birliğimize ve dirliğimize katkı sunmasını yüce Allah’tan temenni ediyoruz. Bu vesileyle Kerbela şehitlerini ve bütün şehitleri rahmet, minnet, şükran ve duayla yâd ediyoruz. Sevgi ve saygıyla onların aziz hatıralarını anıyoruz. Mekânları cennet olsun.