MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİKLERİ HAFTASI

HZ. MUHAMMED (A.S)’I ANMAK VE ANLAMAK

Allah-u Teâlâ, insanlık yolunu her kaybettiğinde onlara bir elçi göndermiştir. Peygamberler, Allah’tan aldıkları vahiyle insanlara yol gösterip, rehberlik etmişlerdir. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermişlerdir. İnsanları dinlerin ve ideolojilerin zulmünden kurtarıp selim fıtrat dini olan İslam’a davet etmişlerdir. Yalnızca Allah’a ibadet etmeleri gerektiğini hatırlatıp, tevhid ekseninde bir yaşamın nasıl olacağını hayatlarında uygulamalı olarak göstermişlerdir. 

Peygamberler, Allah’a kulluğun nasıl yapılacağını, Allah’ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini olduğu gibi eksiksiz ve kolay anlaşılabilecek bir şekilde insanlara iletmişlerdir. 

Hz. Âdem’le başlayan peygamberlik zincirinin son ve zirve halkası, Hz. Muhammed (a.s)’dır. Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed (a.s) da rahmet elçisi olarak insanlığa muhatap oldu.

Müslümanlar, rahmet elçisi olarak gönderilen Hz. Muhammed (a.s)’ın hicri doğum yıldönümünü her yıl bir takım etkinliklerle yâd ediyorlar. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, son Peygamber Hz. Muhammed (a.s)’ı anlama ve anlamlandırma kapsamında her yıl düzenli bir şekilde “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliği düzenlemektedir.  Etkinlik kapsamında birbirinden değerli hoca, yazar, şair ve sanatçılar sahne almaktadır.  

Hz. Muhammed, yüce Allah'ın yeryüzüne âlemlere rahmet olarak gönderdiği son elçi ve son örnektir. O bizim en kıymetlimiz ve en değerlimizdir. 

“Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri” , Peygamber Efendimizi anmakla birlikte onun mücadelesini ve hayatını anlamlandırma çabasıdır. Bu çerçevede Peygamber’in önderliğini anlama ve tebliğ ettiği değerler çerçevesinde hayatımıza yön verme çabasıdır.