Malatya Merkezinde Bulunan, Ve Eksik Olan Minaresi Bir Türlü Tamamlanamayan Yeni Cami, Oldukca Ilginç Bazı Konulara Da Sahne Olmuştur.

Malatyalılar’In, “Büyük Zelzele” Diye Andıkları, 3 Mart 1894 Günü Meydana Gelen Depremde Yıkılan Ve Büyük Hasar Gören “Hacı Yusuf Camii”Nin Yerine Bu Tarihten Sonra Yapılmaya Başlanılmış; Halkın Yardımı Ve Sultan Ii. Abdülhamit’In Maddi Katkısıyla, Inşaatı Devam Ettirilmiştir. Araya Giren Çeşitli Sebeblerden Dolayı Inşaat Süresi Uzamış, Caminin Yapımını Tamamlamak Ancak 1913’De Mümkün Olmuştur.

Yerine Yapıldığı Caminin Eski Minaresine Yakın Olan Minaresinin Yapımı Esnasında Hıristiyan Bir Ustanın Düşerek Ölmesi, Caminin Inşası Ile Ilgili Hatıraların Başında Yeralmaktadır. Bu Olaydan Sonra, Ustanın Düştüğü Minareye Müftülükçe “15 Gün Hapis Cezası” Verildiği Kemal Tahir’In, Malatya Cezaevi’Nde Mahpus Iken Yazdığı Ve Malatya’Yı Konu Alan “Namuscular” Isimli Eserinin Birinci Baskısının 310’Uncu Sayfasında Yazılıdır.

Şu Anda, Şerefeden Yukarısı Olmayan Minarenin 1843 Tarihli (Hicri 1258) Kitabesinden Anlaşıldığına Göre, Hacı Yusuf Camisi’Nin Yapımı, Eskimalatya’Nın Terkinden Ve Bugünkü Il Merkezinin Kuruluşundan 4 Yıl Sonraya Rastlamaktadır.

Cami Ve Minarelerinin Kendine Has Mimari Özellikleri Vardır. Bu Özellikler, Ayrı Bir Araştırma Konusu Olacak Kadar Da Geniştir. Minare Alemlerinin Üzerine Oturtulduğu Minare Alem Görüntüsündeki Külah Üst Taşları Bazı Depremler Esnasında Düşmüş, Yeniden Yapılarak Yerlerine Konulmuştur.

14 Haziran 1964 Pazar Günü Takriben 15.45 Sıralarında Meydana Gelen Şiddetli Depremde Cami Büyük Hasar Görmüş, Kubbe Ve Bazı Duvarlarında Çatlaklar Meydana Gelmiş; Alem Gövde Vazifesi Gören Külah Üst Taşları Düşmüştür. Depremi Müteakiben Vakıflar Genel Müdürlüğü’Nce Yaptırılan Tamirler Esnasında Depremin Meydana Getirdiği Hasarlar Giderilmiş, Kubbelerin Kurşun Örtüsü Yenilenmiş, Düşen Külah Taşlarının Yerine Büyük Boy Minare Alemleri Takılmak Suretiyle, Minarelerin Üst Kısmına Yeni Bir Şekil Verilmiştir.

Galeri